Yuriy Ivashkevich, Der grüne Weg, Öl, 2020

Foto: Yuriy Ivashkevich

Lade Daten